Pravidlá katalógu

Webový katalóg Commercial.webnode.sk bol založený 01.09.2010 pre propagovanie webových stránok a firiem a pre výmenu reklám medzi webovými stránkami bezplatne.

 

Pravidlá katalógu Commerial:

- Administátor katalógu má práva zmazať kedykoľvek stránku / odkaz / reklamu z katalógu commercial aj bez predchádzajúceho upozornenia.

- Vložený odkaz podlieha kontrole administrátora.

- Administrátor má právo na zmenu poskytnutých údajov aj bez upozornenia.

- Stránky / odkazy / reklamy, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú zákony SR a EÚ budú bez upozornenia odstránené.

- Vkladaná stránka nieje v rozpore s dobrími mravmi a neobsahuje erotiku, sex alebo porno.

- Administrátor neručí za žiadne škody ktoré vznikli s prevádzkou katalógu Commercial.webnode.sk

- Je registrovaná hlavná stránka blogu, alebo webového sídla a nie jeho jednotlivé články a podstránky a pod...

- V katalógu sa ešte nenachádza URL adresa v rámci tejto domény.

- Za obsah vloženého odkazu / stránky / reklamy ručí jeho vkladateľ nie administrátor.

- Commercial.webnode.sk má právo na zmenu týchto previdiel kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

- Stránky bude po schválení aministrátorom pridaná najneskôr do 10 pracovných dní ale administrátor za to neručí.

 

- Pri výmene reklám platia aj všetky pravidlá katalógu Commercial aj nasledovné pravidlá:

- Administrátor nezodpovedá za obsah a funkčnosť reklám / odkazov / ikon / bannerov / log a podobne.

- Pri výmene reklám sa reklamy ako odkazy / ikony / bannery / logá a podobne pridávajú do príslušných podstránok stránky Commercial.webnode.sk

- Podmienkou pre pridanie reklamy do katalógu Commercial je umiestneie našej reklamy na stránka na ktorú odkazuje reklama umiestnená v našom     katalógu commerial.webnode.sk

- Výmena reklám je rovnocenná čo sa týka druhu, typu reklamy a veľkosti reklamy avšak nie umiestnenia reklamy a administrátor si vyhradzuje právo túto podmienku upravovať aj bez upozornenia a zmeny pravidiel.

- Administrátor stránky neručí za pridanie reklamy